Công Nghệ Tài Chính

 

Gwendolyn Nguyen
tháng 8 2020

Mobile money góp phần đưa dịch vụ thanh toán điện tử đến 100% người dân Việt Nam

Hiện nay, trên toàn cầu đã có gần 100 quốc gia triển khai dịch vụ Mobile Money, hơn 1 tỷ tài khoản đã được đăng ký và khoảng 2 trăm tỷ đô-la Mỹ được thanh toán thông qua dịch vụ này mỗi ngày. Nhận thấy rõ tiềm năng của loại hình dịch vụ này, Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị để triển khai Mobile Money trong thời gian sắp tới. Ngày 6/3/2020, Thủ tướng Việt Nam ban hành Chỉ thị yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trình ngay Quyết định cá biệt về việc thí điểm dùng tài khoản viễn thông để thanh toán cho các dịch vụ có giá trị nhỏ (dịch vụ Mobile Money).