Công Nghệ Tài Chính

 

Gwendolyn Nguyen
tháng 8 2020

Mobile money góp phần đưa dịch vụ thanh toán điện tử đến 100% người dân Việt Nam

Hiện nay, trên toàn cầu đã có gần 100 quốc gia triển khai dịch vụ Mobile Money, hơn 1 tỷ tài khoản đã được đăng ký và khoảng 2 trăm tỷ đô-la Mỹ được thanh toán thông qua dịch vụ này mỗi ngày. Nhận thấy rõ tiềm năng của loại hình dịch vụ này, Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị để triển khai Mobile Money trong thời gian sắp tới. Ngày 6/3/2020, Thủ tướng Việt Nam ban hành Chỉ thị yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trình ngay Quyết định cá biệt về việc thí điểm dùng tài khoản viễn thông để thanh toán cho các dịch vụ có giá trị nhỏ (dịch vụ Mobile Money).

 

Gwendolyn Nguyen
tháng 6 2020

NGÂN HÀNG MỞ - XU HƯỚNG TÀI CHÍNH CÔNG NGHỆ CỦA TƯƠNG LAI

Khái niệm “Ngân hàng mở” dần trở nên phổ biến và nhanh chóng được triển khai hiệu quả sau khi xuất hiện trong Chỉ thị dịch vụ thanh toán sửa đổi (Payment Service Directive 2 - PSD2) của Liên minh Châu u. Đứng thứ ba trong top 10 xu hướng phát triển của ngành Ngân hàng trong năm 2020 theo Digital Banking Report Research của The Financial Brand xuất bản tháng 01/2020, đây được coi là công nghệ có khả năng thay đổi toàn diện ngành tài chính.