Công Nghệ Tài Chính

 

Gwendolyn Nguyen
tháng 8 2020

Mobile money góp phần đưa dịch vụ thanh toán điện tử đến 100% người dân Việt Nam

Hiện nay, trên toàn cầu đã có gần 100 quốc gia triển khai dịch vụ Mobile Money, hơn 1 tỷ tài khoản đã được đăng ký và khoảng 2 trăm tỷ đô-la Mỹ được thanh toán thông qua dịch vụ này mỗi ngày. Nhận thấy rõ tiềm năng của loại hình dịch vụ này, Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị để triển khai Mobile Money trong thời gian sắp tới. Ngày 6/3/2020, Thủ tướng Việt Nam ban hành Chỉ thị yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trình ngay Quyết định cá biệt về việc thí điểm dùng tài khoản viễn thông để thanh toán cho các dịch vụ có giá trị nhỏ (dịch vụ Mobile Money).

 

Gwendolyn Nguyen
tháng 7 2020

Mobile Money - Cách mạng thanh toán không tiền mặt cho quốc gia đang phát triển

Theo Báo cáo về tiền di động năm 2019 của GSMA, việc triển khai áp dụng Mobile money (tiền di động) đã đóng góp rất nhiều cho tăng trưởng toàn cầu. Tổng giá trị giao dịch bằng tiền di động trong năm 2019 đạt khoảng 690 tỷ đô-la Mỹ tương đương mức tăng trưởng tới 20% trong năm qua. GSMA ước tính, với đà tăng trưởng như hiện nay, đến năm 2023, tổng giá trị thanh toán bằng tiền di động có thể lên đến 1 nghìn tỷ đô-la, tương đương với hơn 2,8 tỷ đô-la sẽ được giao dịch mỗi ngày qua phương thức này. Đây chỉ là một trong số rất nhiều lợi ích mà tiền di động mang lại.