DBS Aims to Save 10,000 Manhours Through Whatsapp and WeChat Banking Service

DBS công bố sẽ triển khai DBS WealthChat, một dich vụ cho phép các khách hàng hạng sang của DBS tương tác, trao đổi ý tưởng và giao dịch với người quản lí các mối quan hệ của họ thông qua nền tảng nhắn tin phổ biến như WhatsApp và WeChat

DBS nhận thấy các khách hàng hạng sang của họ thường bị ngập lụt trong rất nhiều ứng dụng và dịch vụ khác nhau. Vì thế họ muốn đồng hành cùng khách hàng với các ứng dụng họ có sẵn - WhatsApp (1.5 tỷ người dùng) và WeChat (1 tỷ người dùng), chỉ cần duy trì được tính riêng tư của khách hàng và các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt.  DBS công bố sẽ triển khai DBS WealthChat, một dich vụ cho phép các khách hàng hạng sang của DBS tương tác, trao đổi ý tưởng và giao dịch với người quản lí các mối quan hệ của họ thông qua nền tảng nhắn tin phổ biến như WhatsApp và WeChat. DBS tuyên bố họ là ngân hàng đầu tiên của khu vực Đông Nam Á kích hoạt dịch vụ này cho khách hàng của mình. 

Để kích hoạt được dịch vụ, người quản lí mối quan hệ có thể đăng kí khách hàng họ quan tâm trong tin nhắn riêng với DBS. DBS sẽ thiết lập một nhóm trò chuyện duy nhất do ngân hàng quản lí giữa các khách hàng và người quản lí mối quan hệ được bắt đầu, các cuộc trò chuyện và trao đổi tệp tin sẽ được ngân hàng lưu trữ cách tự động. 

Việc giới thiệu DBS Wealth Chat được ước tính tiết kiệm khaonr 10,000 manhours mỗi năm, đồng thời tăng cường sự đẽ dàng và chất lượng người quản lí mối quan hệ và tương tác của khách hàng. 

Trong giai đoạn đầu, DBS sẽ bắt đầu triển khai dịch vụ ở SIngapore, nơi các nội dung như báo cái cáo của DBS Chief Office, các thông tin chuyên sâu và ý tưởng nghiên cứu và các lời mời động quyền sẽ được chia sẻ. Các ý tưởng đầu tư liên quan bổ sung sẽ được giới thiệu dần trong năm 2019.

-----------------------------------

DBS announced the launch of DBS Wealth Chat, a service that will allow DBS’ wealth clients to interact, exchange ideas and transact with their relationship managers via popular instant messaging platforms WhatsApp and WeChat.

The bank claims to be the first in Southeast Asia to enable this service for its clients. Developed in partnership with regulatory technology (regtech) start-up FinChat, it enables DBS’ clients to use their existing instant messaging platforms to access DBS’ wealth services while meeting rigorous compliance standards.


The Process

To access the service, relationship managers can register interested clients in a private chat group with the bank. Upon confirmation, DBS will set up a unique chat group administered by the bank between the client and his/her relationship manager

Once the chat group between the relationship manager and client is initiated, conversations and file exchanges that occur within the chat group will be archived by the bank without any intervention required from the relationship manager. The entire process is fully automated.

Why is DBS Enabling Their Banking Services via Popular Messaging Apps

At present, relationship managers need to ensure key client conversations take place via the bank’s phone lines, where they can be recorded. DBS Wealth Chat allows RMs to communicate with clients on the go, on their clients’ preferred instant messaging platform. This, in turn, allows for speedier service delivery to clients.

The introduction of DBS Wealth Chat is estimated to save some 10,000 manhours on a yearly basis, while enhancing the ease and quality of relationship manager and client interaction.

"We recognise that customers today are inundated with different apps and services and decided to go where our customers already are – WhatsApp has upwards of 1.5 billion users, while WeChat has close to one billion users. Our aim is to provide banking services that are embedded in our customers’ everyday lives, while maintaining client privacy and keeping to our rigorous security requirements," said Tan Su Shan, Group Head of Consumer Banking & Wealth Management of DBS.

In the first phase, DBS will begin to register and onboard interested wealth clients in Singapore on the service, where content such as DBS Chief Investment Office reports, research insights and ideas, and exclusive invitations will be shared. Additional investment-related transactions (such as trade placement) will be introduced progressively in 2019.


Theo fintechnews.sg