Cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng qua mạng trong năm nay

According to the new list promulgated by the Ministry of Information and Communications, granting licenses for public digital signature certification is one of 43 administrative procedures that will be deployed online at level 3, 4 in 2018.

Danh mục các thủ tục hành chính của Bộ TT&TT triển khai trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2018 - 2020 vừa được ban hành, theo Quyết định 1238 ngày 25/7/2018 do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng ký.

Theo Danh mục này, trong thời gian từ nay đến hết năm 2020, Bộ TT&TT sẽ triển khai cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 96 thủ tục hành chính ở 7 lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, bao gồm 6 thủ tục lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành; 6 thủ tục lĩnh vực Bưu chính; 34 thủ tục lĩnh vực Viễn thông và Internet; 15 thủ tục lĩnh vực CNTT; 4 thủ tục lĩnh vực Tần số vô tuyến điện; 12 thủ tục lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; và 19 thủ tục lĩnh vực Báo chí.

Thống kê các thủ tục hành chính trong danh mục theo thời gian triển khai, trong số 96 thủ tục hành chính được Bộ TT&TT triển khai trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2018 - 2020, có 43 thủ tục được thực hiện trong năm 2018, 20 thủ tục thực hiện trong năm 2019 và 33 thủ tục sẽ được triển khai vào năm 2020.

Cụ thể, cùng với thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, các thủ tục hành chính của Bộ TT&TT được triển khai trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm nay còn có: Phân bổ mã, số viễn thông; Thông báo khuyến mại viễn thông; Đăng ký khuyến mại viễn thông; Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ hoạt động viễn thông, Internet; Báo cáo định kỳ của thành viên mạng lưới về hoạt động ứng cứu sự cố; Thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chữ ký số chuyên dùng; Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp thuận tại Việt Nam; Cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (trường hợp cấp phép giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hoặc dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã dân sự); Gia hạn giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; Cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải; Cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng; Cấp Thẻ nhà báo; Cấp giấy phép xuất bản đặc san...

Những thủ tục hành chính của Bộ TT&TT được triển khai trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2019 gồm có: Chấp nhận hoàn trả mã, số viễn thông; Cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng; Thông báo giá cước viễn thông; Đăng ký giá cước viễn thông; Công bố chất lượng dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng”; Chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ công tác quản lý chất lượng chuyên ngành...

Năm 2020, sẽ có 33 thủ tục hành chính của Bộ TT&TT được triển khai trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó có các thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề biên tập; Cấp phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam; Đổi số thuê bao viễn thông; Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông; Cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông; Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình; Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp...

Theo ictnews.vn