Site Sponsors

Digibank.vn là diễn đàn dành cho các chuyên gia quan tâm đến tác động của công nghệ lên ngành ngân hàng ở Việt Nam. Mục đích của chúng tôi là thông báo và giáo dục về chủ đề ngân hàng số, giúp các nhà điều hành ngân hàng và tổ chức của họ tạo ra giá trị doanh nghiệp cao cấp thông qua tư duy kỹ thuật số.

Chúng tôi giữ trang web miễn phí cho những người đăng ký nhận thông tin và điều này chỉ có thể thực hiện được bằng sự hỗ trợ không ngừng từ các nhà tài trợ. Đặc biệt cảm ơn tất cả các nhà tài trợ đã giúp chúng tôi cải thiện nội dung xuất bản trên Digibank.vn, cả về chất lượng và số lượng.

Chúng tôi làm việc với một số ít các nhà tài trợ nhưng có nhiều giải pháp mang lại giá trị cho các nhà tài trợ, đồng thời làm hài lòng những người theo dõi. Bấm vào đây  để biết thêm chi tiết.

Các nhà tài trợ


Cộng đồng tài trợ


ĐỐI TÁC CÔNG NGHỆ


Xem thêm...